Package TimeZone
Package Lite
        Package TimeZone
  
แพ็กเก็จอินเตอร์เน็ต ที่คิดค่าบริการเป็นวินาที ตามช่วงเวลาที่ใช้งาน สามารถเลือกการใช้งานได้ตามความเหมาะสม ราคาต่ำสุดชั่วโมงละ1บาท สามารถใช้งานสูงสุด 200 ชั่วโมง

                     คุณสมบัติ

-  สามารถลงทะเบียนขออีเมล์แอดเดรส เนื้อที่ 5MB
-  สามารถต่ออายุ เพื่อใช้อีเมล์แอดเดรสเดิม
-  คิดค่าบริการเป็นวินาที ตามช่วงเวลาการใช้งาน
   โดยสามารถใช้งานได้สูงสุด 200 ชั่วโมง
-  สามารถตรวจสอบการใช้งาน และเปลี่ยน Password
    ด้วยตนเอง ผ่านเวบ
-  แพ็กเก็จนี้มีอายุการใช้งาน 180 วัน
    นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นใช้งาน


ราคา Package

รายการ
ชั่วโมง
ราคา
@ชั่วโมงใหม่
@ชั่วโมงเก่า
Mail Box
Rename
Renew
Full Internet
08.00-12.00
4
200
3
5
5 MB
-
-
Yes
12.00-24.00
12
200
5
9
5 MB
-
-
Yes
00.00-08.00
8
200
1
1
5 MB
-
-
Yes
   หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time