Package Midnight
Package Lite
        Package Midnight
 
เป็น Package อินเตอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายรายเดือน
เปิดเวบได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ออนไลน์ได้ตลอด
4 ทุ่ม - 8 โมงเช้าไม่มีตัด
มีเบอร์ประจำจังหวัด 4 จังหวัดในภาคอีสาน
โดยเสียค่าบริการโทรศัพท์ 3บาท / ครั้งเท่านั้น

                     คุณสมบัติ

- ใช้งานได้เฉพาะช่วงเวลา 4 ทุ่ม - 8 โมงเช้าเท่านั้น
- ใช้งานได้ 4 จังหวัด ไม่เสียค่าโทรศัพท์ทางไกล
   โดยเสียค่าบริการโทรศัพท์ 3บาท / ครั้งเท่านั้น

- Online ได้ต่อเนื่องไม่มีตัด
- ใช้งานได้ทั้งอินเตอร์เน็ตภายในประเทศ  และต่างประเทศ

ราคา Package

รายการ
ชั่วโมง
ราคา
ราคา/ชั่วโมง
Unlimited 15d
150*
89
0.59
Unlimited 30d
300*
149
0.5

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
แล้ว
* คิดการใช้งานตั้งแต่ 4 ทุ่ม - 8 โมงเช้า รวม 10 ชม. x 30 วัน
   หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time