ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นการเปรียบเทียบค่า Ping time และการ Download ทั้ง 56K และ ADSL โดยให้แสดงผลออกมาเป็นกราฟเส้น ออกเป็น 4 กราฟ

  

 

   

     

   หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time