เบอร์เชื่อมต่อ
   
ขอนแก่น 043-322222 (สำหรับ Internet Kit 20,60 Hrs.)
        043-324441 (สำหรับ Internet Kit Unlimited 7,15,30 Days)
    นครราชสีมา 044-278786, 044-250077 (สำหรับ Internet Kit 20,60 Hrs.)    
        044-250088 (สำหรับ Internet Kit Unlimited 7,15,30 Days)    
    มหาสารคาม 043-741111 สกลนคร 042-733077    
    กาฬสินธุ์ 043-822222 ีอุดรธานี 042-324666    
    ร้อยเอ็ด 043-522222 อุบลราชธาน 045-260234    
    บุรีรัมย์ 044-621232 จังหวัดอื่นๆ 1222    
     
     หมายเหตุ * การใส่ชื่อ Loginสำหรับการเชื่อมต่อ
      -Internet Kit 7 days, 15 days, 30 days             ใส่ Login@click.asianet ในการใช้งานด้วย
      -Internet Kit 20 Hours, 60 Hours, 30 days       ใส่ Login@asianet.co.th ในการใช้งานด้วย
     
    หากมีปัญหาติดต่อช่างเทคนิค สำนักงาน True โทร. 02-9009000
     
   
 หน้าแรก  |  แผนผังเว็บไซต์  |  Check Mail  | Check Usage Time